Generalforsamling

Generalforsamling 2020 2021
Lørdag den, 10. juli kl. 14.00 – kl. 17.00
Country Truckstop Danmark
Enslevvej 5
8860 Ulstrup

Bemærk at det ikke afholdes i Vellev Forsamlingshus.


Dagsorden:
(For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt for medlemsåret 2021)

 1. Valg af dirigent & referent samt 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
  før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse
  af budget.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen:
  Leif Jensen og Jan Herman (Fætter Jan)
  Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg som revisorer: Knud E. Rasmussen og Paw Christiansen.
 8. Eventuelt.
  Eftersom det bliver holdt på formandens privat adresse, er tilmelding nødvendig. Klubben er vært for 1 øl eller 1 vand. (efter generalforsamlingen er det muligt at købe øl/vand til rimelige priser). Med country hilsen. Country Truckstop Danmark. Tlf: 87915111 info@truckstop.dk

En af danmarks største Countryklubber