Generalforsamling 2020

Lørdag den, 29. februar kl. 14.00 – kl. 17.00
Vellev Forsamlingshus, Skjesbjergvej 2
8860 Ulstrup


Dagsorden:
(For at deltage i generalforsamlingen skal kontingent være indbetalt senest 29. januar 2020)

 1. Valg af dirigent & referent samt 2 stemmetællere.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
  før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse
  af budget.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  På valg til bestyrelsen:
  Kåre Meier, Heidi Hygum og René Trabandt
  Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg som revisorer: Knud E. Rasmussen og Paw Christiansen.
 8. Eventuelt.

En af danmarks største Countryklubber