Regler for Country Camp.

Campingbåsen må ikke overskrides:

Det henstilles at campisterne overholder gældende campingregler, det vil sige at der skal være mindst 3 meter fra bardun til bardun.

Det er derfor vigtigt at man holder sig indenfor de markerede båse, så der mellem din nabo og dit telt / campingvogn er de lovpligtige meter.

Parkering:

Det er ikke tilladt at parkere ved sin campingvogn eller telt. Efter opstilling skal bilen parkeres på parkeringspladsen ved indkørsel til campingpladsen.

Brandveje:

Brandvejene må ikke benyttes til parkering og lignende, og de skal altid være farbare.

Åben ild:

Brug af grill og åben ild er ikke tilladt af hensyn til brandfare.

Brandslukningsmateriel:

Det er ikke tilladt at fjerne eller misbruge det opstillede brandslukningsmateriel.

Såfremt dette ikke overholdes, vil personen blive gjort ansvarlig og med erstatningskrav som følge.

Vejskilte:

Det er ikke tilladt at fjerne vejskiltene.

Elektricitet:

Med hensyn til strøm, er det ikke tilladt at låne hos naboen, og hvorfor nu det? Jo, vores elektriker kan ikke styre strømmen, såfremt alle bare kobler sig til uden forudgående aftale med camping-chefen.

Affald:

Affald skal afleveres i de opstillede skraldeposer. Er der poser som er fyldte venligst kontakt lejrchefen.

Toilet & badefaciliteter:

Det henstilles til at man efterlader toilet og badefaciliteter i rengjort stand efter endt brug. Det er jo rart at benytte rene faciliteter. Observeres det at der mangler wc papir eller lign. da venligst kontakt lejrchefen.

Nattero:

Det henstilles til at campisterne tager hensyn til sine naboer, og at man efter kl. 23.00 undgår unødig støj. Der er jo nogle der skal tidligt op og passe deres arbejde på Countryfestivalen.

Overtrædelse af ovennævnte vil medføre bortvisning fra pladsen.

Med venlig hilsen

Country Truckstop Danmark

Formand

Leif Jensen

En af danmarks største Countryklubber